top of page

Utvandrerfestivalen

Kvinesdal 1. juli - 9. juli 2023

Kvinesdal utvandrerfestival er en årlig festival som markerer den norske utvandringen til USA fra Norge som skjedde på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

 

Festivalen arrangeres hver sommer av Sørlandet utvandrersenter i Kvinesdal i slutten av juni og begynnelsen av juli.

Den første utvandrerfestivalen ble arrangert i 1989 av foreningen Viking Lodge i samarbeid med Kvinesdal kommune.

Festivalen har siden da vært arrangert hvert år.

Her kommer årets program

Besøk vår facebook-side

bottom of page