top of page

Våre samarbeidspartnere

I Kvinesdal har vi slagordet vakker, vennlig og vågal, og kommunen satser

på bolyst og egen attraktivitet.

Dette vil vi i Handelshuset være med å bygge opp om gjennom et godt

utvalg av butikker, god service og attraktive arrangement.

Vi jobber idag offensivt med å nå disse målene og samarbeidet med våre

flotte sponsorer er med å gjøre dette mulig.

Gjennom profilering og aktiviteter satser vi på å utvikle den delaktighet, entusiasme og lagfølelse som preger enhver god “allianse”.

HOVEDSPONSORER

Kvinesdal Sparebank ble etablert i 1870 og er en selvstendig sparebank. Vi har hjemsted i Kvinesdal, salgskontor i Kristiansand, Lyngdal og Sirdal.

Kvinesdal Sparebank er hovedsponsor for Handelshuset Kvinesdal
Flekkefjord Sparebank er hovedsponsor for Handelshuset Kvinesdal

Flekkefjord Sparebank er regionens lokalbank.

Gjennom vårt samfunnsengasjement skal vi sørge

for at lokalsamfunnet spirer og gror.

Vi er her for deg. Der du er.

Sparebanken Sør har et sterkt samfunnsengasjement, og er vårt samfunnsansvar bevisst. 

Sparebanken Sør er hovedsponsor for Handelshuset Kvinesdal
SPONSORER
Kvinesdal kommune er en viktig samarbeidspartner for Handelshuset Kvinesdal

En vakker, vennlig og vågal bygd i Vest-Agder,

midt mellom Kristiansand og Stavanger
Hovedmålet er at Kvinesdal skal ha 6722 innbyggere i 2022. Vi satser derfor mye på å fremme bolyst og attraktivitet.

bottom of page