top of page

Våre samarbeidspartnere

I Kvinesdal har vi slagordet vakker, vennlig og vågal, og kommunen satser

på bolyst og egen attraktivitet.

Dette vil vi i Handelshuset være med å bygge opp om gjennom et godt

utvalg av butikker, god service og attraktive arrangement.

Vi jobber idag offensivt med å nå disse målene og samarbeidet med våre

flotte sponsorer er med å gjøre dette mulig.

Gjennom profilering og aktiviteter satser vi på å utvikle den delaktighet, entusiasme og lagfølelse som preger enhver god “allianse”.

HOVEDSPONSORER

Kvinesdal Sparebank ble etablert i 1870 og er en selvstendig sparebank. Vi har hjemsted i Kvinesdal, salgskontor i Kristiansand, Lyngdal og Sirdal.

Banken.png
Flekkefjord_Sparebank_rgb_blaa.png

Flekkefjord Sparebank er en frittstående bank og

selveiende Sparebank. Banken ble etablert i

1837 og er en av landets eldste

sparebanker.

Sparebanken Sør har et sterkt samfunnsengasjement, og er vårt samfunnsansvar bevisst. 

Sparebanken_Sør.png
SPONSORER
Kvinesdal kommune.png

En vakker, vennlig og vågal bygd i Vest-Agder,

midt mellom Kristiansand og Stavanger
Hovedmålet er at Kvinesdal skal ha 6722 innbyggere i 2022. Vi satser derfor mye på å fremme bolyst og attraktivitet.

bottom of page