top of page

Utvandrerfestivalen

Kvinesdal 29. juni til 7. juli 2024

Kvinesdal utvandrerfestival er en årlig festival som markerer den norske utvandringen til USA fra Norge som skjedde på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

 

Festivalen arrangeres hver sommer av Sørlandet utvandrersenter i Kvinesdal i slutten av juni og begynnelsen av juli.

Den første utvandrerfestivalen ble arrangert i 1989 av foreningen Viking Lodge i samarbeid med Kvinesdal kommune.

Festivalen har siden da vært arrangert hvert år.

Her kommer årets program

Besøk vår facebook-side

bottom of page